Серия MR на регулатори за газ с мембрана , пружина за балансирано входящо налягане. Устройствата имат стандартно вградени предпазно-отсекателен клапан за ниско и високо налягане с ръчно възстановяване и ограничен предпазно-изпускателен клапан. Серия MR се използва в промишлени или търговски обекти и малки станции. Регулаторите се предлагат с фланецово и резбовано свързване.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 25, 50;
  • Входна налягане: 1 bar, 5 bar или 6 bar;
  • Диапазон на изходящо налягане: 20 - 300 mbar;
  • Входна устойчивост на налягане до 16 bar;