Предразно-отсекателеният вентил S300 (OPSS) защитава газовите инсталации, особено полиетиленовите от опасно превишаване на налягането и може да се присъедини както пред, така и след регулатора на налягане първа степен. Възможен е монтаж с вътрешна и външна импулсна линия. Въвеждането му отново в експлоатация (деблокирането) се извършва само ръчно. S300 може да се използва за природен газ, пропан-бутан и промишлени газове.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 20 и 25;
  • Максимално входящо налягане: до 20 bar (с вътрешна импулсна линия) ;
  • Максимално входящо налягане: до 2 bar (с външна импулсна линия) ;
  • Налягане на сработване: от 18 mbar до 4 bar;
  • Температура: -20 ° C до +70 ° C;