Устройството предпазва газовите инсталации срещу опасно свръхналягане и има отсекател за ниско налягане. Mонтира се на входа пред регулатора. S200 включва визуален индикатор за позицията на клапана.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 50, 80 и 100;
  • Максимално входящо налягане: до 19 bar ;
  • По високо налягане на сработване: от 25 mbar до 8 bar;
  • По ниско налягане на сработване: от 5 mbar до 2.5 bar;
  • Температура: -20 ° C до +80 ° C;