Устройствата предпазват газовите инсталации срещу опасно свръхналягане и обикновено се монтират на входа пред регулатора. JSAV включва визуален индикатор за позицията на клапана.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 50, 80 и 100;
  • Максимално входящо налягане: до 4 bar ;
  • Налягане на сработване: от 50 mbar до 500 mbar;
  • Температура: -20 ° C до +70 ° C;