J98 предпазва газови инсталации срещу опасно свръхналягане и нормално се монтира на входа на регулатора. J98 включва визуален индикатор за позицията на клапана.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 150, 200;
  • Максимално входящо налягане: 10 bar ;
  • Налягане на сработване: до 3.5 bar;
  • Температура: -20 ° C до +70 ° C;