J120 е предпазен вентил, който осигурява защита на инсталцията в случай на загуба на налягане. В случай на падане на налягането J120 спира подаването на газ до ръчното или автоматично възстановяване. Възстановяването му може да бъде извършено само при затварянето на всички кранове. Възможен е хоризонтален или вертикален монтаж. Подходящ е за работа с природен газ, пропан-бутан и други горивни газове.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 20, 25, 32, 40, 50;
  • Максимално входящо налягане: 350 mbar;
  • Налягане на сработване: от 10 до 15 mbar;
  • Ръчно или автоматично възстановяване;
  • Температура: -20 ° C до +70 ° C;