Предпазно-изпускателния клапан е проектиран да намалява временни пикови налягания в контролираните системи за да предотврати инцидентното задействане на предпазно-изпускателния вентил. Подходящ е за всякакви типове газове.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 25 ;
  • Максимално входящо налягане: до 4 bar ;
  • Налягане на сработване: от 20 mbar до 500 mbar;
  • Температура: -15 ° C до +60 ° C;