J48K е проектиран да работи с природен газ, пропан бутан и индустриални газове, като може да бъде монтиран в хоризонтално или вертикално положение. Предпазно-изпусквателния клапан предпазва от повишаване на налягането. Той се възстановява напълно автоматично след падане на налягането.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 25 и 50;
  • Максимално входящо налягане: до 350 mbar ;
  • Налягане на сработване: от 12 mbar до 150 mbar;
  • Температура: -20 ° C до +70 ° C;