Предпазно-изпускателния клапан е проектиран да намалява временни пикови налягания в контролираните системи за да предотврати инцидентното задействане на предпазно-отсекателния вентил. Подходящ е за всякакви типове газове.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 20;
  • Максимално входящо налягане: до 0.5 bar;
  • Налягане на сработване: от 25 mbar до 500 mbar;
  • Температура: -30 ° C до +65 ° C;