Моторвентилът се използва за защита, контрол и регулиране на газовия и въздушния поток на газовите горелки и устройства, включително и с двустепенно управление.В VK .. X версия се препоръчва за места с опасни зони 1 и 2 , т.е. във фабрики за боя, магазини за боя, рафинерии, химически инсталации, инсталации за пречистване на отпадъчни води, сметища и газови или петролни линии за доставка и т.н.Вентила разполага и с допълнителни опции като настройка на дебита, с индикатор за позицията на клапана и/или със задържащо реле за ръчно рестартиране.Корпусът е от AlSi или GGG 40 зависимо от наляганията.

Основни характеристики

  • Номинален диаметър: DN 40-250;
  • Свързване: резбово или фланцово;
  • Максимално входящо налягане : от 230 mbar до максимално 8 bara;
  • Работно напрежение: от 100 V AC до 220/240 V AC; ;