Магнитният вентил VAN е предназначен за наблюдение на газовите вентили за плътност, използват се като освобождаваща единица. Той дава възможност за продухване при излишък или изтичане на газ. Магнитният предпазен вентил VAN е отворен, когато не е под напрежение.

Основни характеристики

  • Размери: 1-2;
  • Номинален диаметър: DN 10-50;
  • Свързване: резбово ;
  • Максимално входящо налягане: 500 mbar;
  • Време за сработване: бързо отваряне, бързо затваряне ;
  • Работно напрежение:24 V DC, 100 V AC, 120 V AC, 200 V AC или 230 V AC;