Фотореле за контрол на пламъка на една или повече горелки, свръзано с IFD 450/454 при непрекъсната работа и йонизационен контрол.

Основни характеристики

  • Работно напрежение: превключващо се от 220/240 V AC до 110/120 V AC;