Електромагнитни вентили за контрол на студен въздух за промишлени горелки в експлоатационен режим.
Вентила разполага с опции като, индикатор за позицията, байпасен отвор и настройка на дебита.

Основни характеристики

  • Номинален диаметър: DN 25-65;
  • Свързване: резбово или фланецово;
  • Максимално входящо налягане: 150 mbar;
  • Време за сработване: бързо отваряне и бързо затваряне или бавно отваряне и бързо затваряне ;
  • Работно напрежение: 24 V DC, 120 V AC или 220/240 V AC;