Електромагнитвен вентил VGP за опазване и контрол на доставките на въздух и газ за газови горелки и газови уреди. За използване в газови системи за контрол и безопасност в индустриални и търговски обекти.

Основни характеристики

  • Номинален диаметър: DN 10-25;
  • Свързване: резбово ;
  • Максимално входящо налягане: 150 mbar или 200 mbar;
  • Време за сработване: бързо отваряне, бързо затваряне ;
  • Работно напрежение:24 V DC, 100 V AC, 120 V AC, 200 V AC или 230 V AC;