Електромагнитни вентили за газ VAS се използват за опазване и контрол на доставките на газ или въздух за газови горелки и газови уреди. За използване в газови системи за контрол и безопасност във всички сектори на стоманени, стъклени и керамични индустрии, както и в хартиена и хранителната промишленост , също така в производството на топлинна енергия.
Вентилите се предлагат с различни опции като с позиционен индикатор и визуален индикатор,с вграден байпас или с кран за пилотния газ,с монтиран контролер за плътност TC, с монтирани пресостати DG.. / VC.

Основни характеристики

  • Размери: 1-9;
  • Номинален диаметър: DN 10-125;
  • Свързване: резбово или фланецово;
  • Максимално входящо налягане: 500 mbar;
  • Време за сработване: бързо отваряне, бързо затваряне или бавно отваряне, бързо затваряне ;
  • Работно напрежение:24 V DC, 100 V AC, 120 V AC, 200 V AC или 230 V AC;