OLCT 10N е дигитален датчик за газ, предназначени за откриване на токсични газове или кислород.
Предназначен за използване в комбинация с MX 43, OLCT 10N осигурява бърз и точен отговор. Могат да бъдат свързани до 32 датчика на една и съща дигитална линия или разпределени на 8 реда.Всички предаватели получава информация за по-малко от 1 секунда.Калибрирането се извърша с без да се отваря кутията.