OLCT 10 е предназначен да се използва в котелни,паркинги и гаражи.Датчика е икономично и ефективното решение за непрекъснат мониторинг на токсични (OLCT 10), или запалими газове и пари (OLCT 10, OLC 10) във въздух.
Лесен за инсталиране и експлоатация.