Когато опасни нива на токсични газове или кислород, застрашават сигурността на некласифицирана област, CTX 300 може да задоволи най-високите изисквания за безопасност.CTX 300 предава данни за рекордно кратко време.
И с широка гама от сензора (Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SO2), той има гъвкавоста да защитава много потенциално опасни зони.
Поддръжката му е лесна с предварително калибрирани сензори и опция LCD дисплей.