Въз основа на широко тестваният принцип на каталитично окисление, CEX300 датчик може да открие всички избухливи газове и пари в промишлени или търговски приложения.Той е защитен срещу прах и пръски течност,с рейтинг IP 66.
CEX300 има обезопасен корпус за измерващата клетка, която е доказано защитена от експлозия.
Поставен в опасни зони (1, 2, 21 или 22) на точките, най-близо до теча, защитава срещу всички експлозивни газове.