Мембранен пресостат за мониторинг на налягането в промишлени инсталации, за газ и въздух, също са подходящи за биологично произведен метан и димни газове.Настройката става ръчно чрез малко...

Мембранен пресостат за мониторинг в промишлени и търговски инсталации за въздух.Използват се за положително , отрицателно и диференциално налягане,подходящи са и за димните газове.Настройката...

Мембранен пресостат за мониторинг на налягането в промишлени инсталации, за газ и въздух, също са подходящи за биологично произведен метан .Настройката става ръчно чрез малко коленце.

Пресостати за мониторинг на високо налягане за положително налягане и се използват за газ и въздух.Настройката се извършва чрез с отвертка и монтажа може да бъде вертикален или хоризонтален.