TC210 е електронният температурен коректор работещ на батерии с постоянно свързан температурен датчик. Регистрира импулси от разходомера и изчислява разхода в нормални кубични метри с помощта на...

EK220 е електронен коректор по температура и налягане с одобрение по MID, работещ с батерия. Структурата и съдържанието на архивите в интегрираният регистратор на данни, може да бъде конфигуриран...

EK260 е електронен коректор по температура и налягане с одобрение по MID и използва интерфейс за връзка с брояч Absolute ENCODER. Използването на интегрираният регистратор на данни е подходящ за...