TC 1-3 са за проверка на два предпазни вентила преди или след пускане на горелката, с регулируем тестов период
(от 10 сек. до 60 сек.) за да се проверят при различни дебити, количеството на...

Контролерът TC 410 е за проверка на два предпазни вентила преди или след пускане на горелката, с регулируем тестов период
за да се проверят при различни дебити, количеството на изтичане и...