Компактен газов блок с филтър ,регулатор, вграден пресостат и два магнетвентили за предпазване и контрол на атмосферни горелки, високонапорни горелки и котли за отоплителни с мощност до 400 kW....

Компактен газов блок с филтър, двa предпазни магнетвентила и серво-управител за максимална точност на регулиране. За опазване и контрол на атмосферни горелки, високонапорни горелки и всички видове...

Компактен газов блок с филтър, двa предпазни магнетвентила и серво-управител за максимална точност на регулиране. За опазване и контрол на атмосферни горелки, високонапорни горелки и всички видове...

Сдвоени електромагнитни вентили VCS се използват за опазване и контрол на доставките на газ или въздух за газови горелки и газови уреди.Използват се в газови системи за контрол и безопасност във...