Горивен автомат за контрол и мониторинг на газови горелки за непрекъсната работа с йонизационен контрол. Може да контролира една или повече горелки.

Горивен автомат за контрол и мониторинг на газови горелки за непостоянна работа с йонизационен или UV контрол. Може да контролира една или повече горелки.

Горивен автомат IFD 244 за контрол и мониторинг на газови горелки с йонизационен контрол.Може да контролира една или повече горелки.

Горивен автомат IFD 258 за контрол и мониторинг на газови горелки с йонизационен контрол, ниво на прекъсване за променлив пламък, контакти за измерване на непрекъсността на пламака. Възможно е да...

Горивен автомат BCU 370 за управление, запалване и мониторинг на високонапорни промишлени горелки с неограничен капацитет при прекъсната или непрекъсната работа.

Горивен автомат в метален корпус с вграден запалителен трансформатор с ръчен и автоматичен режим за контрол и мониторинг на газови горелки. Той има дисплей ,който показва режима на работа или...

Горивен автомат за контрол, запалване и мониторинг на горелки с импулсно, модулно, стъпково управление. За продължителна работа с йонизационен контрол, за непродължителна работа с UV контрол или...

Защитната система за контрол FCU 500 е предназначен за наблюдение и контрол на централните функции на безопасност в множество горивни уредби в промишлени пещи.