Фоторелето е за контрол на единичен пламък или за контрол на мулти-пламък контрол като се свързва с IFS 110/111IM, за непостоянно функциониране, йонизационен контрол или UV контрол.

Фотореле за контрол на пламъка на една или повече горелки, свръзано с IFD 450/454 при непрекъсната работа и йонизационен контрол.