Филтър с полипропиленов филтърен елемент (стандартно кече 50 µm) за почистване на инсталации работещи на газ и въздух.

Предназначен за отделяне на твърди частици от природен газ, градски газ, втечен газ и въздух.