Тези разходомери са в два варианта еднощуцерен и двущуцерен. Измерващото устройство работи на принципа на пневматичен контрол. Това гарантира ниско ниво на шум, дългосрочна стабилност и висока...

Тези компактни разходомери са в два варианта еднощуцерен и двущуцерен. Измерващото устройство работи на принципа на пневматичен контрол. Това гарантира ниско ниво на шум, дългосрочна стабилност и...

BK-G40, BK-G65 и BK-G100 са компактни диафрагмени разходомери за леката промишленост, които са били проектирани да отговарят на най-високите изисквания по отношение на точността на измерване и...

Този импулсен датчик на IN-Z e от серията на Retrofittable ниско-честотни датчици.

Absolute ENCODER модул за диафрагмени разходомери състоящ се от механичен модул, който сканира оптик-електронно и прочита информация. Преносът на данни е по-сигурно в сравнение с конвенционално...