OLCT 10 е предназначен да се използва в котелни,паркинги и гаражи.Датчика е икономично и ефективното решение за непрекъснат мониторинг на токсични (OLCT 10), или запалими газове и пари (OLCT 10,...

OLCT 10N е дигитален датчик за газ, предназначени за откриване на токсични газове или кислород.
Предназначен за използване в комбинация с MX 43, OLCT 10N осигурява бърз и точен отговор....

Въз основа на широко тестваният принцип на каталитично окисление, CEX300 датчик може да открие всички избухливи газове и пари в промишлени или търговски приложения.Той е защитен срещу прах и...

Когато опасни нива на токсични газове или кислород, застрашават сигурността на некласифицирана област, CTX 300 може да задоволи най-високите изисквания за безопасност.CTX 300 предава данни за...