Themisplus е диафрагмен разходомер с налични размери от G10 до G40, в съчетание с акумулаторна батерия и електронен брояч за измерване на обема на природния газ при базови условия. Напълно вградените датчици за налягане и температура осигуряват точни данни при коригиране на обема преминалия газ. Електронният брояч директно показва текущата измерена стойност при базови условия. Тhemisplus разполага с функция за регистриране на данни ,която записва с данните за потреблението с различни тарифни нива. Приемането на данните е гарантирано от модулен GPRS модем,работещ с батерия. С themisplus, вече не е необходимо допълнително външно устройство за корекция в комбинация с модем. За повече информация линк : http://www.elster-instromet.com/downloads/Profiles_2011_03_Themisplus.pdf .