Газорегулиращото и измервателно табло , предназначено за външен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ 3/4" на входа, регулатор на налягане тип M2R 3/4"x1 1/4" с вграден отсекател по високо налягане и ограничен баланс вентил, битов разходомер BK-G2,5T(4T) с вграден механичен коректор по температура и кран с холендрова връзка 3/4"(1").

Диапазон на входящото налягане

Рвх. от 500 mbar до 6 bar

Диапазон на изходящото налягане

Ризх. от 22 mbar до 100 mbar

Максимален дебит

Зависи от разходомера Qmax=4(6) nm3/h

Присъединителни размери

Вход: 3/4"; Изход: 3/4"(1");

Габарити на таблото

530 х 520 х 230 mm