Газорегулиращото и измервателно табло , предназначено за външен или вътрешен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ 3/4" на входа, регулатор на ниско налягане (Pвх. до 300 mbar) тип J42 3/4" с вграден отсекател за превишен разход, битов разходомер BK-G2,5T(4T) с вграден механичен коректор по температура и кран с холендрова връзка 3/4".

Диапазон на входящото налягане

Рвх. от 100 mbar до 300 mbar

Диапазон на изходящото налягане

Ризх. от 22 mbar до 28 mbar

Максимален дебит

Зависимост от разходомера Qmax=4(6) nm3/h

Присъединителни размери

Вход: 3/4"; Изход: 3/4";

Габарити на таблото

460 х 320 х 200 mm