Регулатори серия 1800B2 са проектирани за контрол на газ, въздух, азот, пропан, пропан-бутан и други некорозионни газове в бита, леката промишленост и малки производства. Широк диапазон от...

Регулаторите серията 1800CPB2 са проектирани за газови инсталация и се характеризират с компактен и лек дизайн за бърз и лесен монтаж. Те се състоят от основен и пилотен регулатор. Главният...