Запалителни трансформатори за запалването с високо напрежение на газови или нафтови горелки , подходящи за запалване и контрол на горелки с един електрод.

Електроди за запалване и контрол на газови горелки, изработени от Kanthal A1. Те са изолирани или голи със свещ за електрод.
Монтират се с ъглови или прави лули, да предотвратят смущения по...